Kolejne pary na medal

Powiększ rozmiar tekstu

10 par otrzyma w piatek 9 lutego 2018 roku w Ratuszu Staromiejskim medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Medale zostały nadane jubilatom przez prezydenta RP, natomiast małżonkom przekaże je – wraz z upominkiem od miasta – Prezydent Torunia. Uroczystość odbędzie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego o godz. 15:00. W oprawie jest przewidziany krótki koncert i uroczysty toast oraz wspólne zdjęcie.

Po osiągnięciu wymaganego stażu małżeńskiego jubilaci lub ich krewni składają stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego i wówczas uruchamiana jest procedura przyznania odznaczenia. Trwa ona zwykle kilka miesięcy, gdyż dokumenty przekazywane są z Torunia do Warszawy, gdzie jest wydawana decyzja administracyjna.

Pary, które otrzymają medale 9 lutego 2018 roku:

  1. Barbara i Jerzy Brzuskiewiczowie
  2. Bożena i Stanisław Cudakowie
  3. Łucja i Janusz Karaszewscy
  4. Marianna i Stanisław Kryczkowie
  5. Maria i Marian Latowscy – 51 lat
  6. Stanisława i Józef Ligoccy
  7. Wiesława i Jan Machowscy
  8. Małgorzata i Gerard Ostrowscy
  9. Janina i Kazimierz Pawlikowscy
  10. Bogumiła i Waldemar Poziemscy