Informacja dla osób z niepełnosprawnością

Powiększ rozmiar tekstu

W ramach działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaczął funkcjonować telefoniczny Punkt Informacyjny Dla Osób z Niepełnosprawnością.

Pracownicy Działu Interwencji Kryzysowej Poradnictwa Edukacji i Profilaktyki Uzależnień MOPR w Toruniu udzielą tam informacji dotyczących ulg i uprawnień, które przysługują osobie niepełnosprawnej m. in. w zakresie:
✓ form pomocy społecznej (m.in. pomoc finansowa, wsparcie specjalistów)
✓ uzyskania karty parkingowej i legitymacji
✓ transportu komunikacją miejską, PKP i PKS (bezpłatne przejazdy, ulgi)
✓ dodatku mieszkaniowego
✓ rehabilitacji zawodowej i społecznej
✓ ulg podatkowych na cele rehabilitacyjne
✓ ulg telekomunikacyjnych, RTV, w opłacie paszportowej
✓ renty socjalnej.

Informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami 56 477 00 91 lub 56 477 00 92 czynnymi 7 dni w tygodniu, całodobowo.

 

 
Źródło: torun.pl