Artystyczne biogramy: Tytułem wprowadzenia

Powiększ rozmiar tekstu

Świat bez sztuki naraża się na to,
że będzie światem zamkniętym na miłość.
Jan Paweł II

Propozycję z Fundacji Archipelag Inicjatyw prowadzenia- stałej rubryki na stronie Kamienicy Inicjatyw i portalu internetowego My w Toruniu, przyjęłam z ogromną wdzięcznością i jednocześnie satysfakcją.  Postrzegam ją jako szansę i możliwość zaprezentowania artystycznych pasji interesujących ludzi, często anonimowych, nawet w naszym środowisku.

Kamienica Inicjatyw, jak i inne jednostki tego typu w Toruniu, stwarza płaszczyznę kreatywnej współpracy i scala ludzi o artystycznej wrażliwości, a jednocześnie dzięki wolontariatowi umożliwia cenną wymianę międzypokoleniową w tym zakresie.

Będąc od niedawna, bo zaledwie od 4 lat, w seniorskiej społeczności, spostrzegłam jak wiele jest w niej artystycznych osobowości, kreatywnych osób wywodzących się z różnych zawodów, środowisk, a nawet miejsc zamieszkania. Łączy jedno moich bohaterów: artystyczne pasje, szacunek do piękna i sztuki. Podziw wzbudzają różnorodne przejawy tego działania, od malarstwa, batiku, poezji, po taniec, śpiew, origami, artystyczne wyroby ceramiczne i wiele innych.

Warto ocalić od zapomnienia takie postawy, a jednocześnie zaprezentować przejawy aktywności w społecznościach traktowanych często niesprawiedliwie jako bierne, a mogące być przykładem dla osób jeszcze wahających się, czy podjąć trud zainteresowania się nowymi tematami. Sztuka świetnie nadaje się do tego celu.

Od zarania dziejów ludzie interesowali się sztuką. Najstarszymi tego dowodami są malowidła naskalne w jaskiniach Akwitanii i Indonezji, liczące sobie – bagatela-ponad 40 tysięcy lat.

Na szczęście człowiek próbuje poznawać i upiększać swoje otoczenie, dokumentować je obrazem i słowem. Malarstwo i poezja są dziedzinami sztuki, które nawzajem się przenikają. Dwa i pół tysiąca lat temu, liryk grecki Simonides z wyspy Keos powiedział: Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja-mówiącym malarstwem. Wśród nas także malarze piszą wiersze, a poeci malują.

Mamy nadzieję, że Artystyczne biogramy pozwolą na chwilę refleksji, a może nawet zainspirują do podjęcia nowych wyzwań. Zmiana zainteresowań i poznawanie nieznanego, pobudza naszą aktywność i nie pozwala na życiową nudę. Amerykański uczony i polityk Benjamin Franklin przestrzegał: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu!”, a wiedział co mówi, bo dożył bardzo sędziwego wieku. A myślę, że dodatkową przyjemnością będzie lektura biogramów Osób, które dobrze znamy i podziwiamy.

Według powiedzenia, że bliższa koszula ciału, zaczynamy od bliskich mi malarzy.

Zapraszamy do lektury. Będę wdzięczna za wszelkie sugestie i redakcyjne podpowiedzi.

Henryka Piekarska